Nunavut Housing Corporation

Build Your Future

Ilihaidjutit Nutaaniklu Ilihaidjutinik - ukuat Ikajuutikhat Nakuujumik Pijaangni

Iniqtirtukhauvat puqtunianik 12? Atiliurlutik uumunga PASS-mun ilihaidjutikhaq ilihalirlutik!

Pidjutikhaq Apqut Inirnirnut Ilihariaqpaalirvingnut Iliharvingmi Iniqtigakhaq | Nunavut Kavamanga

Havaarilirlugu una Uqhurjuaqtuqtunik Unaqtuqutinik Aulladjutainnik Ihuaqhaiji

Nova Scotia Community College (NSCC)

Ilihaidjutikhat A-Z | NSCC

Technically Speaking - English - Inuktitut Trades-Related Words

click here for Glossary PDF

Alberta-mi Havaarijakhanun Ilihariami uuktuutikhaq – Uukturniq nakuuhidjutauvaktuq!

Naqillugu hamunga Ilihaqtakhanun Ikajuutikhainun

Havaarilirlugit ukuninga Hanaji/ Alruyaliqiji/ Uqhuryuaqtuqunik Uunaqutinik Ihuaqhaiji (Uqhurjuakkut Uunaqutiliqiji)

Yukon University

Ilihaudjutit ajuiqhaidjutillu | Yukon University

Words that Count - English - Inuktitut Math-Related Words

click here for Glossary PDF

Nunavunmi Ilihariaqpaallivingni:

  • Apprenticeship Carpenter
  • Apprenticeship Housing Maintainer
  • Apprenticeship Oil Heat Systems Technician (formerly Oil Burner Mechanic)
  • Apprenticeship Plumber (Gasfitter) Levels 1&2
  • Electrician Levels 1&2
Havaakhanik uvalu Qaritaujaliqinikkut — Nunavunmi Inirnirit Ilihaaqpaalirvik